Adj. Directeur Administratief   Provinciaal Secretaris   Provinciaal Penningmeester  
wp841eb05f_0f.jpg wp87848a55.jpg wpe613dce5_0f.jpg  

Jean Boumans

GSM: 0495/22.09.93

Peter Crauwels

GSM: 0485/98.93.65

Frans Willemsen

GSM: 0478/23.27.13

 
 
Adj. Directeur Sportief   Verantw. jeugd en veteranen   Adviseur PFV
 
wp038f3f98_0f.jpg wp5519ed5c_0f.jpg  wp9565c537_0f.jpg   

Herman Hillen

GSM: 0476/27.30.19

Nicole Suykebuyk

 GSM: 0485/75.54.64

Alain Garnier

GSM: 0476/25.37.03

 

 

Provinciaal medewerkers
 
Verantw. scheidsrechters
  Verantw. dames  Verantw. recreanten  
foto van Gibbe Wouters.  foto van Gibbe Wouters.  

Luc Van Regenmortel

GSM: 0479/98.98.31

Nadia Swinkels

GSM: 0476/34.11.87

Roger Bulcke

GSM: 0468/34.15.35

 
           
     Organisator feestviering      
    wpbc7dfba3_0f.jpg      
    Herman Van Bouwel      

 

Verslagen