Het damescircuit 
werd 
jammer genoeg 
afgelast 
wegens te weinig deelnemers.